Imka van der Vegte
Gecertificeerd en geregistreerd arbeidsdeskundige
IJsbaanweg 5
1251 VT Laren NH
06-14153083

Ojas

Verzuimbegeleiding voor werkgevers

"Een helder en duidelijk advies waar we mee verder kunnen"

Verzuimbegeleiding is vaak complex en tijdrovend. U wordt ondersteund bij het nemen van de juiste acties zodat de re-integratie weer optimaal gaat verlopen. Optimaal houdt in dat er zowel juridisch als praktisch wordt voldaan aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

  • Arbeidsdeskundige onderzoeken. Bij deze onderzoeken wordt bezien of de eigen functie nog passend is voor de werknemer dan wel of er andere mogelijkheden op passend werk binnen de eigen organisatie zijn. Indien op beide vragen het antwoord nee is, wordt er over ander werk bij een andere werkgever geadviseerd. Een en ander wordt uiteraard verwerkt in een rapport;
  • Re-integratie tweede spoor. Dit betreft ondersteuning van uw werknemer naar ander werk buiten de organisatie. Er wordt dan een individueel op maat gemaakt plan gemaakt. Na uw akkoord, wordt hiermee aan de gang gegaan;  
  • Geadviseerd kan worden over het weer op gang krijgen van vastgelopen bestaande en lopende verzuimtrajecten;
  • Werkplekonderzoeken. Lichamelijke klachten kunnen leiden tot langdurig uitval. Bij een werkplekonderzoek wordt gekeken naar de werkhouding van uw werknemer en naar de ergonomische inrichting. Aan de hand van het onderzoek wordt er advies uitgebracht over het aanpassen van bepaalde werkhoudingen en werkmethoden.  Zo kan het ziekteverzuim binnen uw onderneming gereduceerd en wellicht zelfs voorkomen worden.

Warning: file_put_contents(/home/ojas/domains/arbeidsdeskundigehetgooi.nl/public_html/files/cache/pages/5/b/2/5b2997d77785fe37d8171d84e6c89a356333ae71030783b65ccb47a7d1ec386f.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/rupz/share/installaties/concrete5634/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62